Input Content

جمعی از مسئولین محترم اداری شهرستان از ادارات تامین اجتماعی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای و … با حضور در محل کارخانه شرکت نما پوشش خراسان از نزدیک با فعالیت های این واحد صنعتی و محصولات آن آشنا شده و با کارکنان و مدیریت شرکت جناب مهندس توحید ازغندی از محیط […]

ادامه مطلب